Novice

23.02.2017

Poziv k registraciji tekmovalcev

Članice in člane društva pozivamo, da javijo ali bodo v sezoni 2017 nastopali za ZSD Trbovlje.

Registracije članov zbira sekretar društva na email stanislav.rozanc@gmail.com .

Registracija člana društva je potrebna za pridobitev tekmovalne licence, ki je potrebna za udeležbo na tekmovanjih pod okriljem SZPS ali na mednarodnih tekmovanjih IPSC. Dvojna registracija (registracija za dve različni društvi) ni možna, saj je tekmovalna licenca plačljiva in ni prenosljiva.

Člani se lahko registrirajo tudi kasneje, vendar najkasneje pred prvim tekmovanjem katerega se nameravajo udeležiti. Člani, ki se ne bodo registrirali, ne bodo imeli veljavne tekmovalne licence, zato jim lahko organizator onemogoči nastop na tekmovanju samem.

Registracija in posledično tekmovalna licenca velja za celotno sezono 2017.

ZSD Trbovlje

25.04.2014

Obvestilo o spremembi TRR-ja.

 

Člane ZSD Trbovlje obveščam, da ZSD Trbovlje od dne 25. 04. 2014 dalje posluje s transakcijskim računom št.:

SI56 6100 0000 7356 827.

Prosimo, da vsa morebitna nakazila na račun ZSD Trbovlje od vključno 25. 04. 2014 dalje opravite na navedeni transakcijski račun.

Matej Bokalič

Predsednik ZSD Trbovlje

 


IPSC
SPSA
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje