18.12.2019

Poziv k registraciji tekmovalcev

Članice in člane društva pozivamo, da javijo ali bodo v sezoni 2020 nastopali za ZSD Trbovlje.

Registracije članov zbira sekretar društva na email stanislav.rozanc@gmail.com .

Registracija člana društva je potrebna za pridobitev tekmovalne licence, ki je potrebna za udeležbo na tekmovanjih pod okriljem SZPS ali na mednarodnih tekmovanjih IPSC. Dvojna registracija (registracija za dve različni društvi) ni možna, saj je tekmovalna licenca plačljiva in ni prenosljiva.

Člani se lahko registrirajo tudi kasneje, vendar najkasneje pred prvim tekmovanjem katerega se nameravajo udeležiti. Člani, ki se ne bodo registrirali, ne bodo imeli veljavne tekmovalne licence, zato jim lahko organizator onemogoči nastop na tekmovanju samem.

Registracija in posledično tekmovalna licenca velja za celotno sezono 2020.

ZSD Trbovlje

IPSC
SPSA
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje