Tole je pa že malo sfrizirana VZ 585 alias AK47

IPSC
SPSA
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje