Robi v akciji, zelo lep uspeh bravo!

IPSC
SPSA
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje